FDF E7. Kvaglund   
 
 Hvad er FDF i Kvaglund
Weekendtur 5.-7. november
Weekendtur 12.-14. november
 
Kredsleder:
 Kent Bjørnfort
kredsleder@skovhytterne.dk